Hành chính nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự là một trong những vị trí quan trọng trong bộ phận quản lý nhân sự của một công ty hoặc tổ chức. Họ có trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự, bao gồm tuyển dụng, phát triển nhân lực và quản lý chính sách nhân sự. Để hiểu rõ hơn về vị trí này cùng Getjob tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nhân viên hành chính nhân sự là gì?

Nhân viên hành chính nhân sự là người làm việc trong bộ phận quản lý nhân sự của một công ty hoặc tổ chức. Công việc của nhân viên hành chính nhân sự là quản lý thông tin và các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chính sách và quản lý khen thưởng/kỷ luật.

Công việc của hành chính nhân sự

Tuyển dụng và phát triển nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự có trách nhiệm tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên phù hợp cho các vị trí trong công ty hoặc tổ chức. Họ cũng phải phát triển các chương trình đào tạo và huấn luyện để giúp nhân viên hiện tại phát triển kỹ năng và năng lực của mình.

Quản lý thông tin nhân viên

Nhân viên hành chính nhân sự quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân và hồ sơ của nhân viên. Họ cũng phải đảm bảo rằng các thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự phải thực hiện các chính sách và quy trình về nhân sự như chính sách lương, chính sách khen thưởng/kỷ luật, chính sách nghỉ phép và bảo hiểm. Họ cũng phải đảm bảo rằng các chính sách này được áp dụng đồng đều và công bằng cho tất cả nhân viên.

Quản lý khen thưởng và kỷ luật

Nhân viên hành chính nhân sự phải đảm bảo rằng các quy định về khen thưởng và kỷ luật được áp dụng đồng đều và công bằng cho tất cả nhân viên. Họ cũng phải đưa ra các biện pháp cần thiết để khắc phục các vấn đề liên quan đến khen thưởng và kỷ luật.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự phải giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự trong công ty, bao gồm giải quyết tranh chấp lao động và các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự. Họ cũng phải đưa ra các giải pháp để giảm thiểu các vấn đề liên quan đến nhân sự và đảm bảo rằng công ty hoạt động hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu của thị trường.

Kỹ năng cần có của nhân viên hành chính nhân sự

 • Kỹ năng giao tiếp:
  Nhân viên hành chính nhân sự cần có khả năng giao tiếp tốt, bao gồm khả năng lắng nghe, trả lời và giải thích một cách rõ ràng và hiệu quả. Họ cũng cần có khả năng viết và soạn thảo các tài liệu liên quan đến nhân sự, bao gồm email, báo cáo và các chính sách nhân sự.
 • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc:
  Nhân viên hành chính nhân sự phải có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. Họ cũng cần phải có khả năng ưu tiên các công việc quan trọng và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề:
  Nhân viên hành chính nhân sự phải có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự. Họ cần phải nắm vững các quy trình và quy định liên quan đến nhân sự và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm và công nghệ quản lý nhân sự:
  Nhân viên hành chính nhân sự cần phải có kiến thức về các phần mềm và công nghệ quản lý nhân sự để quản lý thông tin nhân viên và các hoạt động liên quan đến nhân sự. Họ cần phải nắm vững các chức năng của các phần mềm như quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý lương và chấm công.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và trong nhóm:
  Nhân viên hành chính nhân sự cần phải có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm. Họ cần phải có khả năng đưa ra các quyết định và đề xuất giải pháp trong khi vẫn có khả năng làm việc cùng với các thành viên khác trong nhóm để đạt được mục tiêu chung.

Đào tạo và chứng chỉ cần thiết của nhân viên hành chính giỏi

Các chương trình đào tạo và chứng chỉ cần thiết cho nhân viên hành chính nhân sự bao gồm:

Chứng chỉ Quản lý nhân sự (SHRM-CP hoặc PHR):
Chứng chỉ này cung cấp cho nhân viên hành chính nhân sự kiến thức về quản lý nhân sự và các chính sách liên quan đến nhân sự. Nó bao gồm các chủ đề như tuyển dụng, đào tạo và phát triển, khen thưởng và kỷ luật, lương và phúc lợi, và pháp luật lao động. Chứng chỉ này được cấp bởi Hiệp hội Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) hoặc Viện Nhân sự Quốc gia (HRCI).

Chứng chỉ Quản lý dữ liệu nhân sự:
Chứng chỉ này cung cấp cho nhân viên hành chính nhân sự kiến thức về cách sử dụng và quản lý dữ liệu nhân sự. Nó bao gồm các chủ đề như quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý lương và chấm công, và sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự. Chứng chỉ này được cấp bởi Hiệp hội Quản lý Nhân sự Quốc tế (IHRIM).

Chương trình Đào tạo kỹ năng quản lý:
Chương trình này cung cấp cho nhân viên hành chính nhân sự các kỹ năng quản lý như quản lý thời gian, quản lý công việc, quản lý dự án, và quản lý nhóm. Chương trình này có thể được cung cấp bởi các tổ chức đào tạo độc lập hoặc bởi các tổ chức nội bộ của công ty.

Chương trình Đào tạo kỹ năng giao tiếp:
Chương trình này cung cấp cho nhân viên hành chính nhân sự các kỹ năng giao tiếp như giao tiếp hiệu quả, lắng nghe, trả lời và giải thích. Chương trình này có thể được cung cấp bởi các tổ chức đào tạo độc lập hoặc bởi các tổ chức nội bộ của công ty.

Chương trình Đào tạo pháp luật lao động:
Chương trình này cung cấp cho nhân viên hành chính nhân sự các kiến thức về pháp luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự. Chương trình này có thể được cung cấp bởi các tổ chức đào tạo độc lập hoặc bởi các tổ chức nội bộ của công ty.