Nhân viên phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường là một trong những vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp. Họ đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ việc tìm kiếm thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh cho đến phát triển chiến lược marketing và quản lý khách hàng. Với vai trò quan trọng như vậy, nhân viên phát triển thị trường là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhân viên nghiên cứu thị trường là gì?

Nhân viên nghiên cứu thị trường là người chịu trách nhiệm tiến hành thu thập và phân tích thông tin về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. Các nhiệm vụ của nhân viên nghiên cứu thị trường bao gồm: thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá thông tin thị trường, tìm hiểu về nhu cầu và sở thích của khách hàng, đánh giá và so sánh với đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đề xuất và chiến lược phù hợp với thị trường.

Kỹ năng cần có của nhân viên nghiên cứu thị trường

Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có nhiều kỹ năng để có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả. Dưới đây là một số kỹ năng cần có của nhân viên nghiên cứu thị trường:

 • Phân tích và đánh giá dữ liệu: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có khả năng phân tích và đánh giá các dữ liệu thị trường thu thập được để đưa ra các kết luận và đề xuất chiến lược phù hợp.
 • Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu thị trường: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có khả năng tìm kiếm thông tin thị trường và nghiên cứu các xu hướng, đối thủ cạnh tranh, và các yếu tố thị trường khác để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.
 • Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có kỹ năng viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng, logic và thuyết phục để giúp các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp có thể hiểu và đưa ra các quyết định phù hợp.
 • Giao tiếp và thuyết phục: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục để có thể trình bày và giải thích các kết quả nghiên cứu cho các đối tác và khách hàng.
 • Quản lý thời gian: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần phải có khả năng quản lý thời gian để hoàn thành các dự án nghiên cứu thị trường đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Định hướng chiến lược: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có khả năng định hướng chiến lược dựa trên các kết quả nghiên cứu thị trường để đưa ra các phương án và lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Sử dụng phần mềm và công cụ nghiên cứu thị trường: Nhân viên nghiên cứu thị trường cần có kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm và công cụ nghiên cứu thị trường để thu thập và phân tích dữ liệu hiệu quả.

Quy trình nghiên cứu thị trường

Quy trình nghiên cứu thị trường là quá trình tiếp cận, thu thập, phân tích và trình bày thông tin về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. Dưới đây là các bước trong quy trình nghiên cứu thị trường:

Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường

Bước đầu tiên trong quy trình nghiên cứu thị trường là lập kế hoạch nghiên cứu thị trường. Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, mẫu khảo sát và thời gian thực hiện. Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường giúp nhân viên nghiên cứu thị trường có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn và đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp.

Tiến hành nghiên cứu thị trường

Sau khi lập kế hoạch nghiên cứu thị trường, nhân viên nghiên cứu thị trường sẽ tiến hành thu thập dữ liệu. Các phương pháp thu thập dữ liệu có thể bao gồm khảo sát trực tiếp, phỏng vấn, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, và phân tích dữ liệu thống kê. Dữ liệu thu thập được cần phải được kiểm tra và xác nhận tính chính xác trước khi tiến hành phân tích.

Phân tích và đánh giá dữ liệu

Sau khi thu thập được dữ liệu, nhân viên nghiên cứu thị trường sẽ tiến hành phân tích và đánh giá dữ liệu. Các phương pháp phân tích dữ liệu có thể bao gồm phân tích định lượng, phân tích định tính, phân tích SWOT, và phân tích đối thủ cạnh tranh. Phân tíchdữ liệu giúp nhân viên nghiên cứu thị trường có thể tìm ra các xu hướng và đặc điểm của thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng.

Trình bày kết quả

Sau khi phân tích và đánh giá dữ liệu, nhân viên nghiên cứu thị trường sẽ trình bày kết quả nghiên cứu thị trường một cách rõ ràng và chi tiết. Kết quả nghiên cứu thị trường bao gồm các thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng, các xu hướng và đặc điểm của thị trường, và các đề xuất chiến lược phù hợp với thị trường.

Quy trình nghiên cứu thị trường là quá trình liên tục và có thể được lặp đi lặp lại để đảm bảo rằng những quyết định chiến lược của doanh nghiệp được dựa trên nhữngphân tích và đánh giá thị trường chính xác và đầy đủ nhất có thể. Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu thị trường cần thường xuyên theo dõi thị trường và cập nhật các thông tin mới để đánh giá và tối ưu hóa các chiến lược của doanh nghiệp.

Ứng dụng của nghiên cứu thị trường trong doanh nghiệp

Nghiên cứu thị trường là một công cụ quan trọng để giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Dưới đây là một số ứng dụng của nghiên cứu thị trường trong doanh nghiệp:
 • Định hướng sản phẩm: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng để đưa ra các sản phẩm phù hợp. Các kết quả nghiên cứu thị trường cũng giúp doanh nghiệp tìm ra những xu hướng mới và đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với thị trường.
 • Xác định mục tiêu khách hàng: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định đối tượng khách hàng mục tiêu để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp. Các kết quả nghiên cứu thị trường cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, sở thích, hành vi mua hàng và các yếu tố quan trọng khác của khách hàng.
 • Định giá sản phẩm: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp xác định giá cả phù hợp với thị trường và khách hàng. Các kết quả nghiên cứu thị trường cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mức độ chấp nhận giá của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng.
 • Giúp đưa ra quyết định chiến lược: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp. Các kết quả nghiên cứu thị trườngcũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược marketing, bán hàng và phát triển sản phẩm, giúp tăng doanh số và cải thiện lợi nhuận.
 • Định hướng quảng cáo và truyền thông: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách tiếp cận khách hàng và đưa ra các chiến lược quảng cáo và truyền thông phù hợp. Các kết quả nghiên cứu thị trường cũng giúp doanh nghiệp tìm ra những kênh quảng cáo và truyền thông hiệu quả để tiếp cận khách hàng và tăng cường nhận thức thương hiệu.
 • Giúp doanh nghiệp tăng cường cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đối thủ cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trên thị trường. Các kết quả nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp để tăng cường vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.