Logicstics là gì?

Ngành logistics là một khái niệm quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh hiện đại. Với sự phát triển của thị trường và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và thời gian giao hàng, quản lý logistics trở thành một yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vậy, logistics là gì và tầm quan trọng của nó trong hoạt động sản xuất và kinh doanh như thế nào?

Logistics là gì? 

Logistics là quá trình quản lý, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hàng hóa từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng một cách hiệu quả và có lợi cho doanh nghiệp. Logistics là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng và giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vai trò của logistic trong hoạt

động sản xuất và kinh doanh

Logistics đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Dưới đây là một số vai trò của logistics:

 • Tối ưu hóa chi phí: Logistics giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí trong quá trình sản xuất và phân phối hàng hóa, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ: Logistics giúp đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được chuyển đến địa điểm và khách hàng cuối cùng đúng thời gian và đúng chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Tăng năng suất: Logistics giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và phân phối hàng hóa, giảm thiểu thời gian và chi phí, từ đó tăng năng suất của doanh nghiệp.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Logistics giúp quản lý chuỗi cung ứng từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng, giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ứng ổn định và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Quản lý kho: Logistics giúp quản lý kho hiệu quả, đảm bảo rằng hàng hóa được lưu trữ một cách an toàn và tiết kiệm diện tích kho.
 • Vận chuyển và phân phối: Logistics giúp vận chuyển và phân phối hàng hóa một cách hiệu quả, đảm bảo rằng hàng hóa được chuyển đến đúng địa điểm và đúng thời gian.
 • Quản lý đơn hàng và dịch vụ khách hàng: Logistics giúp quản lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, từ đó tạo sự hài lòng và tăng độ trung thành của khách hàng.

Các khái niệm cơ bản trong logistic 

 • Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management): Quản lý chuỗi cung ứng là quá trình quản lý các hoạt động từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm các hoạt động như quản lý đơn hàng, quản lý kho, vận chuyển và phân phối hàng hóa.
 • Quản lý kho (Warehouse Management): Quản lý kho là quá trình quản lý các hoạt động liên quan đến lưu trữ hàng hóa trong kho. Quản lý kho bao gồm các hoạt động như quản lý nhập kho, xuất kho, kiểm kê hàng tồn kho, bảo quản hàng hóa và sắp xếp kho.
 • Vận chuyển (Transportation): Vận chuyển là quá trình di chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B. Vận chuyển bao gồm các hoạt động như đóng gói, chuyển hàng, quản lý đơn hàng và theo dõi vận chuyển.

Các hoạt động của logistic

 1. Quản lý hàng hóa và lưu kho: Hoạt động này bao gồm quản lý và kiểm soát số lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo rằng hàng hóa được lưu trữ một cách an toàn và tiết kiệm diện tích kho. Quản lý hàng hóa và lưu kho cũng bao gồm các hoạt động như đóng gói hàng hóa, kiểm tra chất lượng và bảo quản hàng hóa.
 2. Vận chuyển và phân phối hàng hóa: Hoạt động này bao gồm các hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa từ kho đến khách hàng cuối cùng. Các hoạt động này bao gồm đóng gói hàng hóa, chuyển hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi vận chuyển và phân phối hàng hóa đúng địa điểm và đúng thời gian.
 3. Quản lý đơn hàng và dịch vụ khách hàng: Hoạt động này bao gồm quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng và đảm bảo rằng các đơn hàng được giao hàng đúng thời gian và đúng chất lượng. Ngoài ra, hoạt động này còn bao gồm cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 4. Quản lý chi phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh: Hoạt động này bao gồm quản lý chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh để giảm thiểu chi phí và tăng năng suất. Các hoạt động này bao gồm quản lý định mức lượng tồn kho, quản lý tài nguyên và tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa.
 5. Sử dụng công nghệ và hệ thống thông tin: Hoạt động này bao gồm sử dụng các công nghệ và hệ thống thông tin để quản lý và giám sát các hoạt động trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Các công nghệ và hệ thống thông tin này bao gồm phần mềm quản lý kho, hệ thống quản lý đơn hàng

Các xu hướng mới trong logistic

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và học sâu (Deep Learning): AI và học sâu được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý kho, quản lý đơn hàng và vận chuyển hàng hóa một cách tự động và hiệu quả hơn.
 • Kết nối mạng lưới (Network Connectivity): Kết nối mạng lưới giúp các doanh nghiệp tạo ra kết nối liên tục với các nhà cung cấp và khách hàng, giúp đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển và giao hàng đúng thời gian và đúng địa điểm.
 • Quản lý chuỗi cung ứng đa cấp (Multi-Tier Supply Chain Management): Quản lý chuỗi cung ứng đa cấp là một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng bao gồm nhiều tầng lớp, giúp các doanh nghiệp quản lý và theo dõi các hoạt động từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng.
 • Blockchain: Công nghệ blockchain được sử dụng để quản lý và giám sát các hoạt động trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Blockchain giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và giảm thiểu rủi ro gian lận trong quá trình giao dịch.
 • Xe tải tự lái (Self-driving Trucks): Xe tải tự lái được sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa để giảm thiểu chi phí vận chuyển và tăng tính hiệu quả trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
 • Internet of Things (IoT): IoT được sử dụng để giám sát và quản lý các hoạt động trong quá trình sản xuất và kinh doanh. IoT giúp đảm bảo tính chính xác và độ chính xác của dữ liệu đượcthu thập từ các thiết bị và cảm biến, từ đó giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn.
 • Logtech: Logtech là một ngành công nghiệp mới, sử dụng công nghệ để cải tiến và tối ưu hóa quá trình logistic. Các công nghệ được sử dụng trong logtech bao gồm phần mềm quản lý kho, hệ thống quản lý đơn hàng và hệ thống quản lý vận chuyển.
 • Xử lý dữ liệu lớn (Big Data): Xử lý dữ liệu lớn được sử dụng để thu thập, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu được thu thập từ các hoạt động trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Big data giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định tốt hơn về quản lý kho, quản lý đơn hàng và vận chuyển hàng hóa.