GetJob | Tham gia thực tập, sinh viên nhận được gì?

thực hiện ngay trước khi tốt nghiệp các

bạn sinh viên đều phải trải qua quá

trình đi thực tập tại doanh nghiệp đây

là khoảng thời gian giúp các bạn sinh

viên tích lũy kinh nghiệm làm việc trước

khi đã trường và tăng cơ hội việc làm

trong tương lai Tuy nhiên như sinh viên

lại cảm thấy thực tập không quan trọng

chỉ cần xin giám mục xác nhận báo cáo

thực tập lại được vậy suy nghĩ này nếu

có đúng cùng cái chóp điểm qua những lợi

ích khi sinh viên đi thực tập mà có thể

bạn đã bỏ lỡ nhé Trải nghiệm môi trường

thực tế lý thuyết và thực tế là một

khoảng cách không hề nhỏ phần lớn thời

gian trên giảng đường sinh viên Chỉ tiếp

nhận trau dồi kiến thức chuyên ngành vậy

nên thời gian thực tập chính nhạt cơ hội

để bạn trực tiếp áp dụng kiến thức này

vào môi trường thực tiễn hai hiểu rõ bản

thân Như bạn sinh viên thậm chí chuẩn bị

ra trường vẫn chưa định hình được bản

thân sẽ làm công việc gì ra sao từ những

chú gà công nghiệp khi được tiếp cận với

công việc thực tế bạn sẽ biết được công

việc nào thật sự thích hợp từ xây dựng

và phát triển Chúng theo hướng đi đúng

đắn nhất 3 hoàn thiện và nâng cao kỹ

năng mềm thực tập là giai đoạn giúp sinh

viên cọ xát với thực tế làm quen và trải

nghiệm các kỹ năng mềm trong môi trường

làm việc tập thể như giao tiếp quản lý

thời gian tư duy phản biện vì một người

giỏi không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn

cần phải có khả năng truyền đạt và làm

việc với người khác bốn thử sức của

những điều mới khi đi thực tập các bạn

sinh viên sẽ được giao nhiều công việc

khác nhau từ công việc chuyên môn đến

cùng việc hành chính từ đó bạn sẽ được

thử sức ở nhiều vai trò giúp bạn có thêm

nhiều kỹ năng và kinh nghiệm cho công

việc sau này năm mở rộng mối quan hệ

nghề nghiệp với xã hội hiện đại như ngày

nay để tìm được một công việc bạn không

chỉ đơn giản dựa vào khả năng mà còn

phải nhờ vào các mối quan hệ khác trong

khoảng thời gian thực tập bạn sẽ gặp

không ít người mỗi người đều có khả năng

giúp bạn tìm kiếm một công việc sau khi

tốt nghiệp hơn nữa nếu các bạn có thể

được nhận một lá thư giới thiệu hoàn hảo

từ chính họ hay thậm chí là bạn được giữ

lại trở thành nhân viên chính thức của

công ty nhưng để nhìn được những lợi ích

nếu trên các bạn sinh viên cần phải làm

việc hết sức mình cần chủ động trong quá

trình thực tập không ngại nhận công việc

được giao như vậy bạn mới có thể trải

nghiệm được công việc thực tế nhé à