Câu trả lời khiến nhà tuyển dụng “chốt” bạn từ phút đầu tiên

chỉ cách trả lời câu hỏi hãy giới thiệu

về bản thân trong buổi phỏng vấn Hãy

giới thiệu về bản thân của bạn là một

câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng là

khiến nhiều bạn phải thoát một ngôi

chồng buổi phỏng vấn và làm thế nào để

trả lời câu hỏi đó một cách thật tự tin

và có thể khiến nhà Tuyển dụng ấn tượng

với bạn một đề cập đến những kinh nghiệm

trong quá khứ Hãy giới thiệu bản thân

mình là ai chẳng hạn như trưởng phòng

kinh doanh biên tập viên nhưng viên

marketing với 5 năm kinh nghiệm con đối

với các bạn sinh viên mới ra trường có

thể giới thiệu mình đã tốt nghiệp trường

nào chuyên ngành là gì hay nhấn mạnh

những thành tích mà bản thân đã đạt được

bạn hãy kéo sự chú ý của nhà Tuyển dụng

bằng cách nêu những thành tích mà bản

thân đã đạt được để có thể ghi ấn tượng

với họ cũng như làm nổi bật bạn thân

mình hãy nêu những kết quả mà bạn có thể

định lượng được Nếu có thể ví dụ như

dịch vụ khách hàng được cải thiện 2 tỷ

lệ phản hộ dịch vụ khách hàng tăng 10

phần trăm đến 15 phần trăm mỗi quý Nếu

bạn không có bộ sách hãy ước tính phần 1

giá trị mang tính thực tế 3 lý do bạn

ứng tuyển vào vị trí công việc tại công

ty kết thúc phần giới thiệu bằng việc

bạn sẽ nói với nhà Tuyển dụng lý do tại

sao bạn lại có mặt tại đó và tại sao bạn

lại muốn Ứng tuyển vị trí công việc này

ví dụ như mày đáng nghe danh tiếng của

công ty có thực sự Bố làm việc cho công

ty Hoặc bạn muốn nâng cao kinh nghiệm

của bản thân một cấu trúc Giúp Bạn định

hình được câu trả lời trong buổi phỏng

vấn hiện tại nói về vai trò hoặc vấn đề

hiện tại của bạn quá khứ thảo luận các

vai trò và cách kinh nghiệm trước đây

của bạn tập trung vào những gì liên quan

đến vị trí Mà bạn đang ứng tuyển tương

lai chia sẻ Mục tiêu nghề nghiệp của bạn

và lý do tại sao vai trò này sẽ giúp bạn

đạt được chúng với công thức này bạn có

thể khái quát được cho nhà Tuyển dụng

thấy được bạn là ai Tại sao bạn đủ tiêu

chuẩn cho vị trí đang ứng tuyển và điều

gì khiến bạn quan tâm về công ty và a Và

tất nhiên điều gì dành cho bạn nổi bật ở