Trắc nghiệm tính cách MBTI là gì?

Trắc nghiệm tính cách MBTI là một trong những công cụ phổ biến nhất để đánh giá tính cách của con người. Trắc nghiệm này sử dụng các câu hỏi để xác định các đặc điểm của tính cách của mỗi người dựa trên 4 chiều: trực giác – cảm nhận, suy nghĩ – cảm xúc, cảm tính – lý trí và định hướng – sự quyết đoán. Kết quả trắc nghiệm tính cách có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và cách tương tác với những người xung quanh.

Trắc nghiệm tính cách MBTI là gì?

Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp đánh giá tính cách được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nó được xây dựng dựa trên lý thuyết về tính cách của nhà tâm lý học Carl Jung và được phát triển bởi mẹ con nhà tâm lý học Myers-Briggs.

Trắc nghiệm tính cách MBTI chia các đặc điểm tính cách của con người thành 16 loại dựa trên các yếu tố căn bản như nội tâm-ngoại tâm, giác quan-trực giác, lý trí-cảm xúc và quyết đoán-dễ thích nghi. Bằng cách đánh giá và phân tích kết quả của trắc nghiệm, người tham gia có thể hiểu rõ hơn về bản thân và người khác, từ đó tăng cường tương tác xã hội và quản lý mối quan hệ trong cuộc sống và công việc.

Phương pháp đánh giá tính cách MBTI

Phương pháp đánh giá tính cách MBTI bao gồm một bài trắc nghiệm với 93 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 2 phương án trả lời tương ứng với các yếu tố trong trắc nghiệm. Sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm, kết quả sẽ được tổng hợp và phân tích dựa trên các yếu tố căn bản như nội tâm-ngoại tâm, giác quan-trực giác, lý trí-cảm xúc và quyết đoán-dễ thích nghi. Kết quả sẽ cho biết loại tính cách của mỗi người dựa trên các yếu tố này, ví dụ như ISFJ, ENTP, hay INFJ.

Phương pháp đánh giá tính cách MBTI được thiết kế để đưa ra những thông tin cơ bản về tính cách của mỗi người, giúp họ có thể hiểu rõ hơn về bản thân và người khác. Tuy nhiên, đánh giá tính cách chỉ là một phần trong quá trình khám phá bản thân và không thể thay thế cho việc tự tìm hiểu và khám phá bản thân.

Ngoài ra, việc đánh giá tính cách cũng không phải là một phương pháp chẩn đoán hoàn toàn chính xác về tính cách của mỗi người, mà chỉ mang tính tương đối và cần được kết hợp với các phương pháp khác để hiểu rõ hơn về bản thân và người khác.

Các yếu tố trong trắc nghiệm tính cách MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI chia các đặc điểm tính cách của con người thành 16 loại dựa trên 4 cặp yếu tố căn bản, dưới đây là mô tả về các yếu tố:

Nội tâm-ngoại tâm (Introversion-Extraversion): Yếu tố này phân loại người theo cách họ tập trung năng lượng và sự chú ý của họ. Người nội tâm thường có xu hướng tập trung vào nội tâm và cảm nhận về thế giới bên trong của mình, trong khi người ngoại tâm thường có xu hướng tập trung vào thế giới bên ngoài và tương tác với người khác.

Giác quan-trực giác (Sensing-Intuition): Yếu tố này phân loại người theo cách họ thu thập thông tin và xử lý thông tin. Người giác quan thường tập trung vào những chi tiết cụ thể và thực tế trong thế giới bên ngoài, trong khi người trực giác thường tập trung vào sự tương tác giữa các chi tiết và có xu hướng tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn.

Lý trí-cảm xúc (Thinking-Feeling): Yếu tố này phân loại người theo cách họ ra quyết định và đưa ra quyết định. Người lý trí thường đưa ra quyết định dựa trên các tiêu chuẩn khách quan và có xu hướng tập trung vào logic và sự công bằng, trong khi người cảm xúc thường đưa ra quyết định dựa trên các giá trị và cảm xúc của họ và có xu hướng tập trung vào mối quan tâm của người khác.

Quyết đoán-dễ thích nghi (Judging-Perceiving): Yếu tố này phân loại người theo cách họ sắp xếp cuộc sống và đối phó với các tình huống. Người quyết đoán thường có xu hướng sắp xếp cuộc sống và đưa ra quyết định nhanh chóng, trong khi người dễ thích nghi thường có xu hướng mở và linh hoạt hơn trong việc đối phó với các tình huống.

Phân loại tính cách MBTI

Kết quả và phân tích

Kết quả và phân tích của trắc nghiệm tính cách MBTI sẽ cho biết loại tính cách của mỗi người dựa trên các yếu tố căn bản như đã đề cập ở trên. Loại tính cách sẽ được biểu thị bằng một chuỗi ký tự 4 chữ cái, mỗi chữ cái đại diện cho một yếu tố, ví dụ như ISTJ, ENFP, hay INTP.

Kết quả này sẽ giúp mỗi người có thể hiểu rõ hơn về bản thân, khám phá và phát triển những mặt tích cực của tính cách của mình, đồng thời cũng giúp họ có thể hiểu và tôn trọng những khác biệt về tính cách của người khác. Bên cạnh đó, kết quả cũng có thể giúp mỗi người tìm kiếm những công việc, nghề nghiệp phù hợp với tính cách của mình, hoặc tìm kiếm cách giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ cá nhân và xã hội.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả của trắc nghiệm tính cách MBTI chỉ là một phần trong quá trình khám phá bản thân và không thể thay thế cho việc tự tìm hiểu và khám phá bản thân. Ngoài ra, việc đánh giá tính cách cũng không phải là một phương pháp chẩn đoán hoàn toàn chính xác về tính cách của mỗi người, mà chỉ mang tính tương đối và cần được kết hợp với các phương pháp khác để hiểu rõ hơn về bản thân và người khác.

16 nhóm tính cách theo trắc nghiệm MBTI

 1. ISTJ – Nhà quản lý: Người ISTJ có xu hướng tập trung vào sự thật, logic và trách nhiệm. Họ thường có kỷ luật và sự tỉ mỉ trong công việc và có khả năng sắp xếp và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Họ thường làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào sự ổn định và sự cứng nhắc của các quy tắc và quy trình.
 2. ISFJ – Người giám sát: Người ISFJ có xu hướng tập trung vào sự tận tâm, trách nhiệm và tình cảm. Họ thường quan tâm đến người khác và sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh. Họ thường là người tỉ mỉ và có khả năng nhận biết các chi tiết nhỏ. Họ thường làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào sự tín nhiệm và truyền thống.
 3. INFJ – Nhà tư vấn: Người INFJ có xu hướng tập trung vào sự tình cảm, sự hiểu biết và trách nhiệm. Họ thường có khả năng suy nghĩ sâu về tâm lý và cảm xúc của người khác và có khả năng đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho người khác. Họ thường là người nhạy cảm, tận tâm và có khả năng nhận biết sự kết nối giữa các ý tưởng và thông tin.
 4. INTJ – Chuyên gia: Người INTJ có xu hướng tập trung vào sự logic, sự hiểu biết và sự đổi mới. Họ thường có khả năng suy nghĩ sâu về các vấn đề phức tạp và có khả năng đưa ra giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Họ thường là người tự tin, độc lập và có khả năng quản lý và hoàn thành các dự án lớn.
 5. ISTP – Người thợ: Người ISTP có xu hướng tập trung vào sự thực tế, sự logic và kỹ năng thực tế. Họ thường có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật và có khả năng tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Họ thường là người thực tế, có khả năng hành động nhanh và đánh giá các tình huống một cách khách quan.
 6. ISFP – Người nghệ sĩ: Người ISFP có xu hướng tập trung vào sự tình cảm, sự sáng tạo và trải nghiệm cá nhân. Họ thường có khả năng sáng tạo và thể hiện sự tình cảm của mình thông qua nghệ thuật và âm nhạc. Họ thường là người nhạy cảm, tận tâm và có khả năng đánh giá sự tương tác giữa các yếu tố.
 7. INFP – Nhà viết: Người INFP có xu hướng tập trung vào sự tình cảm, sự tưởng tượng và giá trị cá nhân. Họ thường có khả năng sáng tạo và viết lách và có khả năng đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho người khác dựa trên giá trị và cảm xúc của họ. Họ thường là người tâm linh, nhạy cảm và có khả năng nhận biết sự tương tác giữa các yếu tố.
 8. INTP – Nhà nghiên cứu: Người INTP có xu hướng tập trung vào sự tưởng tượng, sự logic và sự hiểu biết. Họ thường có khả năng suy nghĩ sâu về các vấn đề phức tạp và có khả năng đưa ra giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Họ thường là người độc lập, có khả năng phân tích và đánh giá các ý tưởng một cách khách quan.
 9. ESTP – Người thích phiêu lưu: Người ESTP có xu hướng tập trung vào sự thực tế, sự phiêu lưu và kỹ năng thực tế. Họ thường có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật và có khả năng tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả. Họ thường là người tự tin, có khả năng xử lý tình huống và thích tìm kiếm những trải nghiệm mới.
 10. ESFP – Người tiếp viên: Người ESFP có xu hướng tập trung vào sự tình cảm, sự phiêu lưu và trải nghiệm cá nhân. Họ thường có khả năng tương tác tốt với người khác và có khả năng tìm kiếm các trải nghiệm mới. Họ thường là người vui vẻ, cởi mở và có khả năng tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.
 11. ENFP – Nhà khuyến khích: Người ENFP có xu hướng tập trung vào sự tưởng tượng, sự tình cảm và sự khuyến khích. Họ thường có khả năng sáng tạo và đưa ra ý tưởng mới và có khả năng đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho người khác dựa trên giá trị và cảm xúc của họ. Họ thường là người năng động, có khả năng tương tác tốt với người khác và sáng tạo.
 12. ENTP – Nhà tranh luận: Người ENTP có xu hướng tập trung vào sự tưởng tượng, sự logic và sự đổi mới. Họ thường có khả năng suy nghĩ sâu về các vấn đề phức tạp và có khả năng đưa ra giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Họ thường là người độc lập, có khả năng tranh luận và đưa ra ý tưởng mới.
 13. ESTJ – Người quản lý: Người ESTJ có xu hướng tập trung vào sự thực tế, logic và trách nhiệm. Họ thường có kỷ luật và sự tỉ mỉ trong công việc và có khả năng sắp xếp và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Họ thường làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào sự ổn định và sự cứng nhắc của các quy tắc và quy trình.
 14. ESFJ – Người phục vụ: Người ESFJ có xu hướng tập trung vào sự tình cảm, trách nhiệm và tận tâm. Họ thường quan tâm đến người khác và sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh. Họ thường là người tỉ mỉ và có khả năng nhận biết các chi tiết nhỏ. Họ
 15. ENFJ – người quan tâm: Những người thuộc nhóm này thường là những người tử tế, tận tâm và quan tâm đến người khác. Họ thường có khả năng lãnh đạo và xây dựng mối quan hệ tốt.
 16. ENTJ – nhà điều hành: Những người thuộc nhóm này thường là những người quyết đoán, nhạy bén và tập trung vào kế hoạch dài hạn. Họ thường có khả năng lãnh đạo và phân tích vấn đề một cách logic.

Ứng dụng của trắc nghiệm tính cách MBTI

 • Quản lý và nhân sự: MBTI được sử dụng để giúp các nhà quản lý và nhân sự hiểu và tương tác tốt hơn với nhân viên của họ. Khi hiểu rõ tính cách của mỗi người, các nhà quản lý và nhân sự có thể phát triển các kế hoạch và chính sách phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng người.
 • Tư vấn và hướng nghiệp: Trắc nghiệm tính cách được sử dụng để giúp người khác hiểu rõ hơn về bản thân và phát triển sự nghiệp của mình. Trắc nghiệm này giúp người tham gia nhận biết được mục tiêu, sở thích, kỹ năng và sự phù hợp với một số ngành nghề và môi trường làm việc.
 • Giáo dục: MBTI cũng được sử dụng trong giáo dục để giúp học sinh hiểu rõ hơn về tính cách của họ và cách họ học tốt nhất. Nó cũng giúp giáo viên phát hiện ra cách giảng dạy phù hợp với mỗi học sinh.
 • Quan hệ và hôn nhân: trắc nghiệm tính cách có thể giúp các cặp đôi hiểu rõ hơn về tính cách của mình và cách tương tác với nhau tốt nhất. Nó cũng giúp các cặp đôi tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn và tăng cường mối quan hệ của họ.
 • Phát triển cá nhân: MBTI cũng có thể được sử dụng để giúp người tham gia hiểu rõ hơn về bản thân và phát triển các kỹ năng cá nhân của mình. Nó có thể giúp người tham gia nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Những lưu ý khi tham gia trắc nghiệm tính cách MBTI

 • Không có câu trả lời đúng hay sai: Trắc nghiệm tính cách MBTI không đánh giá sự đúng hay sai của tính cách của bạn. Bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi theo cách mà bạn cảm thấy phù hợp nhất.
 • Trả lời câu hỏi một cách trung thực: Để kết quả trắc nghiệm tính cách đúng và chính xác, bạn nên trả lời các câu hỏi một cách trung thực và không cố gắng đưa ra câu trả lời mà bạn cho là “đúng”.
 • Không nên tự đưa ra kết luận: Kết quả trắc nghiệm tính cách MBTI chỉ là một phần của bản thân bạn và không nên dùng để tự đưa ra kết luận quá sớm về tính cách của mình. Bạn nên sử dụng kết quả này như một công cụ để hiểu rõ hơn về bản thân và phát triển sự nghiệp, mối quan hệ và cuộc sống của mình.
 • Không nên chủ quan: Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình trong trắc nghiệm, hãy không nên đưa ra quá nhiều giả thuyết hoặc đoán định về tính cách của mình. Bạn nên trả lời các câu hỏi một cách trung thực và chủ quan để kết quả trắc nghiệm tính cách MBTI của bạn đúng và chính xác.
 • Sử dụng kết quả MBTI một cách hợp lý: Kết quả trắc nghiệm tính cách chỉ là một phần của bản thân bạn và không nên được sử dụng như một tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá tính cách của bạn. Bạn nên sử dụng kết quả này như một công cụ để hiểu rõ hơn về bản thân và phát triển sự nghiệp, mối quan hệ và cuộc sống của mình.

Trắc nghiệm tính cách MBTI là một công cụ hữu ích để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, kết quả trắc nghiệm chỉ là một phần của tính cách của mỗi người và không nên được sử dụng để đánh giá hoặc đưa ra kết luận quá sớm. Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng kết quả trắc nghiệm như một công cụ để phát triển bản thân và tương tác tốt hơn với những người xung quanh.